Cuộc thi thiết kế bìa sách – sân chơi góp phần thúc đẩy văn hoá đọc

Mới đây, Thư viện tỉnh phối hợp Trường THCS Truông Mít (huyện Dương Minh Châu) tổ chức cuộc thi thiết kế bìa sách lần 2, chủ đề “Trang sách em yêu”.

Hoàng Yến