Đa số người dân Nhật Bản phản đối giải tán Hạ viện

Thế giới 30-05-2023

Theo kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo thực hiện vào cuối tuần, hơn 60% số người được hỏi ở Nhật Bản đã phản đối việc giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử sớm. Hạ viện hiện nay của Nhật Bản sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 6.

BTNO