Đã thống nhất hiến đất làm đường thì mương cũng nên thông thoáng

Pháp luật 17-12-2022

Vừa qua, cử tri có phản ánh hộ ông Huỳnh Văn Cho đào một đoạn mương dẫn nước gây hư hỏng đường giao thông và không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Quốc Sơn