Đặc sắc chương trình nghệ thuật đón giao thừ xuân Quý Mão 2023

Chương trình văn nghệ có chủ đề “Hương sắc Tây Ninh” do các nghê sĩ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ là con em Tây Ninh đạt giải trong các cuộc thi và Trung tâm Văn hoá tỉnh Tây Ninh thực hiện với nhiều thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa…

Vũ Nguyệt