Đại biểu đồng tình rút bảo hiểm xã hội một lần không quá 50%

Thời sự 28-05-2024

Bên lề Quốc hội trong phiên thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), đặc biệt liên quan đến việc rút bảo hiểm xã hội một lần, Các đại biểu tán thành với phương án rút bảo hiểm xã hội một lần không quá 50% để đảm bảo an sinh về sau cho người lao động.

BTNO‎