Đại biểu góp ý về chế độ cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Chính trị 20-06-2024

Tham gia thảo luận tổ trong khuôn khổ kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (Kỳ họp chuyên đề), các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về các dự thảo Nghị quyết. 

Vũ Nguyệt – Nhật Quang