Đại biểu Phạm Hùng Thái góp ý chính sách cải cách tiền lương

Chính trị 27-06-2024

Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, chiều 25.6, Quốc hội thảo luận tổ góp ý các nội dung về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Tố Tuấn