Đại biểu thảo luận các dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh

Chính trị 28-05-2024

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026,  trước khi kỳ họp thông qua các nghị quyết quan trọng, tại phiên thảo luật tổ, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực, có trách nhiệm cho kỳ họp.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang