Đại biểu thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Chính trị 08-12-2022

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 8.12, kỳ họp diễn ra với phần thảo luận tổ về các nội dung trình tại kỳ họp. Theo đó các đại biểu chia làm 3 tổ, tham gia thảo luận tại Tổ số 1 có ông Nguyễn Thành Tâm- Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh.

BTNO