Đại dịch Covid-19 bộc lộ yếu kém của y tế dự phòng

Bên lề Kỳ họp, các ĐBQH đều đánh giá: báo cáo giám sát đã chọn đúng - trúng các vấn đề cử tri cả nước quan tâm, đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã bộc lộ yếu kém của y tế cơ sở, y tế dự phòng.

BTNO