Chia sẻ:

Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Tây Ninh lần thứ III năm 2019

Chính trị 26-11-2019
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI