Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Dương Minh Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025

Chính trị 31-07-2020

Nhiệm kỳ qua, huyện Dương Minh Châu đã đạt và vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả khả quan.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI