Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh lần VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 : Tăng cường phát triển đảng viên trong doanh nghiệp

Chính trị 12-08-2020

Trong nhiệm kỳ, công tác triển khai, quán triệt học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên đạt 100%, quần chúng đạt 98%; kết nạp được 1.209 đảng viên…

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI