Chia sẻ:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị 23-07-2020

Trong 2 ngày 22-23.7.2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bích Thủy-Sơn Tòng-Phan Nết

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI