Đại hội đại biểu họ Dương tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xã hội 26-12-2022

Ngày 25.12, Hội đồng họ Dương tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự Đại hội có ông Dương Trung Quốc, ông Dương Công Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Họ Dương Việt Nam; bà Nguyễn Đài Thy-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh.

Tố Tuấn