Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Giáo dục 26-11-2021

Ngày 25.11, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra bằng hình thức trực tuyến kết nối từ điểm cầu chính Hội trường Tỉnh ủy tới điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

BTNO