Chia sẻ:

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời sự 19-11-2021

Ngày 18.11, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra bằng thức trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường B - Tỉnh uỷ Tây Ninh và 9 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố. Dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 270 ngàn hội viên trên địa bàn tỉnh.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI