Chia sẻ:

Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chính trị 14-05-2020

Trong nhiệm kỳ 5 năm liên tục, Đảng bộ Sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI