Đại hội hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn lần thứ 2

Thời sự 18-05-2022

Sáng nay tại Hà Nội, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027 với chủ đề: Nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân văn cao cả.

BTNO