Đại hội Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Tây Ninh lần III, nhiệm kỳ 2023–2027

Thể thao 05-03-2023

Ngày 3.3, tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh diễn ra Đại hội Hội Thể dục dưỡng sinh tỉnh Tây Ninh lần III (nhiệm kỳ 2023 - 2027).

Hoàng Yến