Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Linh Sơn Tiên Thạch Tự

Thời sự 08-09-2023

Lễ Vu Lan bây giờ không còn của riêng Phật giáo nữa mà nó đã trở thành nét đẹp văn hoá tâm linh, văn hoá về đạo đức, về tình yêu thương, tinh thần này đã hoà quyện vào truyền thống của dân tộc Việt Nam, trong nền tảng giáo dục tri ân, báo ân, uống nước nhớ nguồn.

Hoàng Yến