Đại uý Nguyễn Thanh Liêm-Gương điển hình trong phòng chống tội phạm ở cơ sở

Pháp luật 31-12-2022

“Là một chiến sĩ Công an trẻ năng nổ nhiệt huyết với công việc, hết lòng phục vụ người dân, gần gũi, hoà đồng với đồng chí, đồng đội…”- đó là những lời nhận xét của thủ trưởng đơn vị, đồng đội và người dân địa phương khi nói về Đại uý Nguyễn Thanh Liêm- Phó trưởng Công an xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh.

Nhật Quang