Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 4.949 cơ sở, trong đó phát hiện 848 cơ sở có hành vi vi phạm, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 157 cơ sở, thu nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng.

Tâm Giang