Đảm bảo cấp cứu, phòng chống dịch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Giáo dục 25-06-2022

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai công tác y tế phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh đối với tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Kỳ thi năm nay được tổ chức từ ngày 7-8/7.

BTNO