Đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh của 8 chức danh và 11 đối tượng

Ngày 14.3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với Bộ Y tế, Hội đồng Y khoa quốc gia, các địa phương, bệnh viện tuyến Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học... về quyết định thay thế Quyết định số 956/QĐ-TTg về thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia.

BTNO