Đảm bảo cung ứng thuốc tại các cơ sở y tế, giai đoạn 2022-2024

Sở Y tế Tây Ninh vừa hoàn thành 2 gói thầu với 1.042 mặt hàng thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, cơ bản giải quyết cấp bách tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế cho người dân khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2024.

Tâm Giang