Đàm phán khí hậu tại COP28 còn nhiều thách thức

Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đang chuẩn bị khép lại mà các bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về những mục tiêu khí hậu trong thời gian tới. Nhiều nhà đàm phán đã lên tiếng kêu gọi các nước gạt bỏ những bất đồng và thể hiện quyết tâm chính trị nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

BTNO