Đảng Tiến bước ở Thái Lan bị đề nghị giải tán

Thế giới 05-04-2024

Theo truyền thông Thái Lan, ngày 3/4, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra thông báo cho biết đã chấp nhận xem xét đơn kiến nghị của Ủy ban bầu cử Thái Lan về việc giải tán đảng Tiến bước. Tuy nhiên, đảng này cũng có 15 ngày để nộp đơn kiến nghị.

BTNO