Chia sẻ:

Đảng Xanh thông qua thỏa thuận liên minh cầm quyền tại Đức

Thế giới 08-12-2021

Hôm qua tại Đức, đảng Xanh, đối tác cuối cùng trong liên minh đã thông qua thỏa thuận thành lập chính phủ với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và đảng Dân chủ Tự do (FDP).

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI