Chia sẻ:

Đánh bạc trong các ngày tết có bị xử lý hình sự?

Pháp luật 28-01-2021

Tất cả hình thức đánh bạc được thua bằng tiền hoặc hiện vật từ 5 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành chính về các hành vi liên quan đến đánh bạc thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

BTNO

 

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI