Đánh giá kết quả trồng khảo nghiệm giống khoai mì kháng bệnh

Kinh tế 29-01-2023

Ngày 28.1.2023, Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế-CIAT (Xi-at) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh tổ chức nghiệm thu, đánh giá bước đầu các giống khoai mì đã trồng khảo nghiệm tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Tố Tuấn