Đánh giá tạp chất khoai mì-Cần có cái nhìn khách quan

Kinh tế 15-07-2023

Người bán muốn bán được giá cao, người mua muốn mua đúng giá nên nảy sinh chuyện nông dân cho rằng thương lái o ép, trong khi thương lái kêu than nhà máy ép họ.

Thế Nhân – Khánh Duy