Danh nhân văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước

Thưa quý vị và các bạn! Sáng 22.3, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học với Chủ đề Danh nhân văn hóa Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước – những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an nhân dân.

BTNO