Chia sẻ:

Đào tạo nghề đúng hướng góp phần giảm áp lực giải quyết việc làm cho địa phương

Xã hội 24-12-2020

Xác định được nhu cầu thị trường lao động, Tây Ninh đã khuyến khích phân luồng học sinh theo học các ngành nghề có chuyên môn cao tại tỉnh, phần nào đã giải quyết được số lượng lớn lao động cho xã hội, tạo ra năng suất lao động hiệu quả cho các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội đồng bộ.

Song Anh

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI