"Đất thép nở hoa"

Xã hội 01-05-2022

Vùng đất chiến khu năm nào nay đã thay da đổi thịt mạnh mẽ, màu xanh hy vọng, màu xanh sự sống, màu xanh của sự phát triển mạnh mẽ đang lan rộng.

Vũ Nguyệt