Dấu ấn của ngành Y

Thưa quý vị! Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 là dịp để nhìn lại những thành tựu và ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Y trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành Y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành công vượt trội trong lĩnh vực ghép tạng, chăm sóc nhi khoa và lĩnh vực y tế dự phòng, để lại dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới.

BTNO