Dấu ấn Hiệp định Paris qua tài liệu lưu trữ

Chính trị 31-12-2022

Thưa quý vị! Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27/01/1973, là mốc son lịch sử chói lọi của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nhất nước. Gần 50 năm đã trôi qua nhưng vẫn còn rất nhiều điều trong khối tài liệu lưu trữ về Hiệp định Paris cần được tiếp tục giải mã, để thấy rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của Hiệp định này.

BTNO