Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN 43

Thế giới 12-09-2023

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia đã thành công tốt đẹp, khép lại năm ASEAN 2023 với nhiều kết quả thực chất, ấn tượng; tạo động lực và kỳ vọng mới cho ASEAN hướng tới hiện thực hóa “ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng”. Với gần 40 hoạt động cả đa phương và song phương tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu, với nhiều đề xuất, sáng kiến thiết thực đã đóng góp thực chất, hiệu quả vào thành công của Hội nghị; đồng thời thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các đối tác vì đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

BTNO