Đấu giá sách hiếm cổ nhất thế giới

Một trong những cuốn sách cổ nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay đang được trưng bày và chuẩn bị đấu giá. Theo nhà đấu giá danh tiếng Christie’s của Anh, cuốn sách cổ này đến từ Ai Cập, và xuất hiện từ thuở sơ khai của Cơ đốc giáo. 

BTNO