Chia sẻ:

Đấu giá thanh kiếm của Napoleon

Thanh kiếm được Hoàng đế Pháp Napoleon sử dụng trong cuộc đảo chính năm 1799 sẽ được đưa ra đấu giá cùng với năm món vũ khí khác tại Mỹ vào đầu tháng 12.2021.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI