Đấu thầu thuốc, vật tư y tế - Vấn đề được quan tâm

Pháp luật 27-05-2023

Bên lề Quốc hội trong phiên thảo luận về Luật Đấu thầu (sửa đổi) hôm nay, nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm đến các vấn đề về các quy định liên quan đến việc đấu thầu thuốc, vật tư y tế.

BTNO