Đầu tư hạ tầng có trọng điểm tăng sự gắn kết các cửa khẩu quốc tế

Kinh tế 04-06-2024

Theo quy hoạch, tỉnh xác định mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành cửa ngõ giao thương của khu vực, do đó vấn đề đầu tư hạ tầng cơ sở cho các cửa khẩu quốc tế để đáp ứng mục tiêu rất được quan tâm.

Tấn Hưng – Khánh Duy