Đẩy mạnh công tác dân tộc trong tình hình mới

Chính trị 20-01-2022

Sáng 19.01, phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đánh giá cao Ủy ban Dân tộc, các ban, bộ ngành trung ương và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của năm 2021, đạt được nhiều thành quả trong công tác tham mưu chính sách, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

BTNO