Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng

Kinh tế 30-05-2022

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư và là vấn đề nóng được nhiều người dân quan tâm. Khi thực hiện GPMB, quyền lợi, lợi ích của người dân luôn được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều dự án bị chậm tiến độ do gặp khó khăn, vướng mắc trong khâu GPMB.

Vũ Nguyệt