Chia sẻ:

Đẩy mạnh công tác truyền thông về bình đẳng giới

Xã hội 25-11-2021

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại tình dục, bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và trẻ em.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI