Đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển du lịch

Kinh tế 15-05-2024

Thời gian qua, Tây Ninh đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng môi trường du lịch; Chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới mang nét đặc trưng văn hóa độc đáo của địa phương.

Vũ Nguyệt – Nhật Quang