Đẩy nhanh giải quyết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp

Xã hội 30-05-2023

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, người dân và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

BTNO