Đẩy nhanh nhân giống mì kháng bệnh khảm lá

Kinh tế 26-04-2022

Trong năm 2022, tỉnh Tây Ninh đang triển khai mô hình trồng thâm canh khoai mì, với tổng diện tích 60 ha, sử dụng giống kháng bệnh khảm lá HN3 và HN5, được thực hiện tại Tân Châu.

Minh Dương-Nhật Quang