Đẩy nhanh tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy nhanh tiến độ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Nhật Quang – Phương Thảo