Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối vùng giữa Tây Ninh và Bình Dương

Kinh tế 17-05-2023

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối vùng giữa Tây Ninh và Bình Dương – Đó là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025 giữa hai tỉnh Tây Ninh và Bình Dương vừa được lãnh đạo 2 địa phương ký kết.

Tố Tuấn